jueves, 20 de marzo de 2014

pdf's de aircrack-ng

airbase-ng    aircrack-ng   airdecap-ng 
airdecloack-ng   airdriver-ng  aireplay-ng
 airgraph-ng  airmon-ng airodump-ng  airoscript-ng
 ivstool-ng  macchanger  makivs-ng
tkiptun-ng versuck-ng

1 comentario: